Vaša korpa je trenutno prazna
Tel: 011 32 92 140 / Email: prodaja@desk.rs
Skip Navigation Links

USLUGE INTEGRACIJE INFORMACIONIH SISTEMA

Integraciju informacionih sistema čine sledeće usluge:
 • Izgradnja informacionih sistema
 • Integracija programskih sistema
 • Obezbeđenje sigurnosti informacionih sistema
 • Upravljanje informacionim sistemima
DESK ove usluge nudi kroz pakete posebno prilagođene malim i srednjim preduzećima. Ovi paketi treba da osiguraju jednostavnu, efikasnu i brzu integraciju, otpimizaciju prema konkretnim potrebama korisnika i skalabilnost u odnosu na buduće potrebe, pošto se paketi mogu kupovati odvojeno ili „pakovati“ u veće pakete kako bi se u svakom trenutku došlo do najboljeg rešenja.
Kakav treba da bude IT sistem?
IT Sistem je sada temelj na kome počiva poslovanje firmi. Zato je takav sistem potrebno pravilno dizajnirati, implementirati, a po potrebi i nadgrađivati i unapređivati. Da bi se lakše upravljalo poslovanjem, informacioni sistem treba da bude centralizovan i omogući integraciju sa ostalim činiocima bitnim za posao, ali takođe treba da bude i podesiv, visoko dostupan i kompatibilan sa drugim sistemima.
Kako se to postiže?
 • Kvalitetnim dizajnom i pravilnim odabirom elemenata sistema.

   
 • Preslikavanjem poslovnih ciljeva u IT sistem.
  Time se on transformiše u faktor za ostvarivanje strateških ciljeva, i umesto troška, postaje generator dodate vrednosti.
 • Definisanjem optimalne arhitekture IT sistema.
  Tako da omogući rast sistema u skladu sa potrebama, ujedno osiguravajući brži povratak investicije.
 • Poboljšanjem upravljanja IT sistemom
  kako bi što pre dostigao operativni kvalitet, pouzdanost, dostupnost, sigurnost i smanjenje ukupnih troškova.
 • Povećanjem efikasnosti IT sistema
  tako što ćemo kraćim vremenom odziva i povećanjem ukupnog vremeskog perioda rada sistema bez prekida, smanjiti troškove i povećati efikasnosti IT investicije.
 • Održavanjem manjeg broja IT servera
  tako što ćemo optimizacijom infrastrukture, konsolidacijom servera i rešenja za centralno skladištenje podataka, smanjiti troškove, povećati efikasnost i postići veću dostupnost.
Kojim postupcima?
 • Kroz definisanje modela IT sistema
  • izradom kompletne ili idejne dokumentacije projekta/rešenja
  • izradom investicijske i tehničke dokumentacije
  • izradom plana smanjenja troškova eksploatacije
  • izradom plana za konsolidaciju servera
 • Kroz implementaciju IT sistema

  Izgradnjom i integracijom tehničke osnove infrastrukture putem:
  • planiranja, savetovanja, projektovanja i dokumentovanja
  • isporuke i konfigurisanja klijentskih računara i opreme
  • isporuke konfiguracija serverskih sistema i sistema za centralzovanje skladištenje podataka
  • konfiguracije aktivne i pasivne mrežne opreme
  • izgradnje VoIP rešenja
  • izgradnje i konsolidacije visoko pouzdanih serverskih platformi
  Izgradnjom, migracijom i integracijom sistemske platforme, koju čine:
  • operativni sistemi
  • infrastrukturne mrežne usluge
  Izgradnjom, migracijom i integracijom servisa za podršku infrastrukture, koju čine:
  • sistemi za usklađivanje poslovanja identitetima
  • sistemi za zaštitu podataka i sigurnosno skladištenje
  • sistemi za zaštitu od virusa
  Izgradnjom, migracijom i integracijom servisa višeg nivoa koju čine
  • sistemi za zaštitu poslovnih IT sistema
  • sitemi za razmenu elektronske pošte
  • sistemi za izradu portala i upravljanje dokumentacijom
  • sistemi za transakcijske, analitičke baze i skladišta podataka
 • Kroz optimizaciju performansi poslovnog IT sistema.

PAKETI USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u pružanju usluga integracije IT sistema, dobrom razumevanju potreba korisnika, posebno onih u segmentu malih i srednjih preduzeća, DESK je svoju ponudu prilagodio, i čitav proces integracije podelio u “pakete” koje je moguće implementirati pojedinačno ili pakovati u veće pakete. Sve sa ciljem da se zajedno sa korisnikom dođe do najboljeg rešenja, a to znači rešenja koje je efiksano, isplativo i koje će doneti konkretnu, opipljivu i merljivu vrednost za korisnika i njegov posao
Koji paketi čine DESKovu ponudu za mala i srednja preduzeća?
Svakoj implementaciji bilo koga od navedenih paketa, obavezno predhodi proces
SNIMANJA I PROCENE (Assessment)
On treba da nam da sliku o načinu na koji korisnik trenutno “vodi” svoj posao, način na koji njegovi zaposleni komuniciraju međusobno i sa klijentima i dobavljačima, na koji obavljaju knjigovodstvene poslove, upravljaju zalihama, isporukama, porudžbinama, zaposlenima, podrškom korisnicima, način na koji obavljaju kancelarijske poslove, i na kraju, način na koji menadžeri koriste informacije da bi donosili strateške odluke.

Nakon što obavimo postupak procene, bićemo u stanju da predložimo najbolje rešenje za korinika i njegov posao. Najbolje rešenje je ono rešenje koje će mu u svakom segmentu poslovanja doneti neku konkretnu i merljivu korist, uštedeti novac ili vreme, pomoći da smanji troškove, a uveća zaradu, proširi bazu kupaca ili osvaja nova tržišta... Na kraju, najbolje rešenje je ono za koje se oboje složimo da je najbolje.

Rešenje se može sastojati od hardvera, softvera ili najčešće, kombinacije to dvoje, koje instalirano, konfigurisano, uposleno i primenjeno na pravi način, treba da dovede do vidljivog i merljivog napretka u vašem poslovanju. Nekad se konkretni rezultati vide odmah, a nekad je potrebno vreme. To zavisi od niva i kompleksnosti rešenja koje je primenjeno, obučenosti ljudi da nove tehnologije primene brzo i sposobnosti da se iz tehnologije izvuče najviše što je moguće.
U ponudi su sledeći paketi:
Šta je Basic paket i kome je namenjen?
Ovo je paket koji predstavlja osnovu i on je neophodan da bi bilo moguće dodavati druge pakete.
BASIC paket je namenjen malim firmama sa 5 i više umreženih korisnika, koje imaju potrebe za tim da im se svi važni podaci nalaze na jednom mestu, da se podacima pristupa jednostavno i po hijararhiji koja je unapred određena, i koja će osigurati da određnim podacima i drugim resursima na mreži (štampači) pristupaju samo oni kojima je to potrebno.
Zašto BASIC paket?
Ovaj paket omogućava malim firmama da uštede vreme koje je inače potrebno da bi se pronašli važni podaci, sada uglavnom „raštrkani“ na računarima zaposlenih.
Takođe obebeđuje sigurnost podatka, koji će se sada nalaziti na centralnom serveru koji je projektovan da radi 24 časa dnevno i omogući nadogradnju kako budu rasle potrebe firme.
Na kraju, štedi vreme i novac koji su potrebni da se u mrežu dodaju novi računari ili korisnici, pošto je upravljanje svim resursima na mreži centralizovano i pojednostavljeno.
Šta čini BASIC paket?
BASIC paket podrazumeva postojanje ili nabavku SERVERA kao centralog računara i instalaciju Microsoft Windows Server 2008 ili Small Business Servera 2008, podizanje “Aktivnog Direktorijuma“, dodavanje korisnika u DOMEN, organizaciju podataka na mreži, konfigurisanje prava pristupa korisnika, deljenje važnih resursa kao što su pristupi štampaču ili Internetu.

Proizvodi:
 • DESK DS3xxx ili DS5xxx Intel Dual/Quad Core Xeon Server
 • DESK računari iz “B” (Business) serije
 • Microsoft Windows Server 2008 ili Microsoft Small Business Server 2008
 • Microsoft Winows XP Professional ili Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Office 2007
Usluge:
 • Procena, konsalting, dizajn i projektovanje IT sistema zasnovanog na Microsoft tehnologijama
 • Instalacija i konfigurisanje Microsoft Windows Server 2008 ili Microsoft SBS 2008
 • Instalacija i promovisanje DC-a
 • Podizanje osnovnih servisa (DNS, DHCP) i podešavanje AD
 • Dodavanje klijentskih računara u DOMEN i podešavanje
 • Organizacija podataka na mreži
 • Konfigurisanje prava pristupa korisnicima
 • Deljenje mrežnih resursa
 • Konfigurisanje Remote pristupa serveru (opciono)
 • Konfigurisanje Remote pristupa radnima stanicama (opciono, potrebna V-PRO platforma)
Šta je COMMUNICATION paket i kome je namenjen?
Ovaj paket predstavlja dopunu BASIC paketa koji treba da omogući efikasniju komunikaciju između zaposlenih unutar firme i sa partnerima i korisnicima „spolja“. Namenjen je prvenstveno onim malim i srednjim firmama koje u dobroj meri zavise od svakodnevne komunikacije putem e-maila ili onim firmama koje tek žele da unaprede komunikaciju u svom preduzeću.
Zašto COMMUNICATION paket?
Zato što su informacije danas najvrednija roba i zato što efikasna komunikacija, uz brzu razmenu i distribuciju važnih informacija i njihovo čuvanje na jednom mestu, danas predstavlja osnovu za efikasno poslovanje.
Uz pomoć COMMUNICATION paketa, korisnik će uštedeti dragoceno vreme i resurse na to da se prava informacija na njegovom ekranu pojavi onda kada mu je i potrebna. Pošto se elektronska pošta čuva na centralnom serveru, njeno organizovanje, pretraga i arhiviranje znatno su olakšani. Takođe, korisnik je u mogučnosti da informacije organizuje u takozvane „javne fascikle“ i koristi druge blagodeti elektronske komunikacije kao što su RSS feedovi, news ili messaging.
Šta čini COMMUNICATION paket?
COMMUNICATION paket čine proizvodi Microsoft Exchange Server (ukoliko se odlučimo SBS) ili neki drugi mail server (najčešće MDeamon) i usluge njihove instalacije i konfigurisanje, dodeljivanja i podešavanja e-mail adresa korisnika i kreiranje njihovih poštanskih sandučića, definisanja „Public Foldera“ i pravila pristupa, instalacije i konfigurisanje A/V zaštite za mail server, instalacija i konfigurisanje On-Line Messaging servisa i drugih u zavisnosti o potreba korisnika. Ovaj paket može da sadrži i proveru uslova i pripremu Internet infrastrukture, konsalting prilikom odabira vrste Internet konekcije i optimalne brzine protoka.
Proizvodi:
 • DESK DS3xxx ili DS5xxx Intel Dual/Quad Core Xeon Server
 • DESK računari iz “B” (Business) serije
 • Microsoft Windows Server 2008 ili Microsoft Small Business Server 2008
 • Microsoft ISA Server
 • ESET NOD32 for Workstation and Server; NOD32 Remote Administrator Consolel;
 • Microsoft Exchange Server ili MDeamon
 • ESET NOD32 for Exchange Server ili MDeamon AV
 • Microsoft Winows XP Professional ili Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Office 2007
Usluge:
 • Konsalting i pripema potrebne infrastrukture
 • Instalacija i konfigurisanje Microsoft Exchange Servera ili MDeamon-a
 • Instalacija i konfigurisanje NOD32 A/V softvera za Exchange ili MDeamon A/V
 • Kreiranje i podešavanje poštanskih sandučića korisnika i Public Foldera
 • Definisanje prava pristupa
 • Podešavanje webmaila
 • Podešavanje On-Line Messaging servisa
 • Konfigurisanje backupa i pravila za arhiviranje elektronske pošte.

Šta je DATABASE paket i kome je namenjen?
DATABASE paket je namenjen onim firmama koje žele da podatke koje poseduju sistematizuju u centralnu bazu kojoj će se lako pristupati, kao i firmama koje u okviru nekog ERP rešenja već imaju bazu podataka (najčešće artikala, kupaca, dobavljača, sredstava) ali žele da je povežu sa drugim aplikacijama, omoguće korišćenje ovih podataka za Internet trgovinu ili za kreiranje efikasnih izveštaja i analiza.
Zašto DATABASE paket?
Zato što su tačne, precizne, sistmatizovane i ažurne infromacije osnov za dobru komunikaciju sa partnerima, kupcima i dobavljačima. Što je broj informacija veći, teže ih je organizovati i doći do one prave onda kada vam je potrebna. Intel Serverska i Storage rešenja i Microsoft SQL Server relaciona baza podataka osiguraće pouzdanost, sigurnost i dostupnost vaših podataka uvek i na svakom mestu.
Šta čini DATABASE paket?
Database paket je zasnovan na Microsoft SQL Serveru i čine ga obezbeđivanje potrebne hardverske i softverske infrastrukture, usluga instalacije i konfigurisanja SQL Servera, projektovanje baze podataka u skladu sa zahtevima korisnika, po potrebi povezivanje baze za drugim aplikacijama i kreiranje potrebnih OLAP izveštaja.
Proizvodi:
 • DESK DS3xxx ili DS5xxx Intel Dual/Quad Core Xeon Server
 • DESK NAS Storage Intel INSS4000E
 • DESK računari iz “B” (Business) serije
 • Microsoft Windows Server 2008 ili Microsoft Small Business Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft Winows XP Professional ili Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Office 2007
Usluge:
 • Konsalting i priprema potrebne hardverske i softverske infrastrukture koja može, a ne mora uključivati neki od predhodno navedenih paketa.
 • Instalacija i konfigurisanje Microsoft SQL Server 2008 Standard or Enterprise (ukoliko su potrebne naprednije OLAP analize i izveštaji) ili SQL Server Express Edition (za manje zahtevne korisnike, ograničen na jedan procesor, 1GB RAM memorije i 4GB baze)
 • Sinhronizacija database objekata (Replication Services)
 • Preuzimanje podataka iz različitih izvora (Integration Services)
 • Konfigurisanje Microsoft SQL 2008 Analysis Services (OLAP i data mining)
 • Konfigurisanje Microsoft SQL 2008 Reporting Services
 • Organizacija backupa SQL baze
 • Kreiranje potrebnih izveštaja na Report Serveru
 • Kreiranja OLAP kocki i export u Microsoft Excel

Šta je COLLABORATION paket i kome je namenjen?
Ovaj paket predstavlja nadogradnju na COMMUNICATION i DATABASE paket. Namenjen je firmama koje imaju veći broj zaposlenih i koje su organizovani po principu manje ili više odvojenih funkcionalnih celina koje imaju potrebu za međusobnom saradnjom i komunikacijom. Takođe su pogodni za upotrebu u firmama u kojima se zaposleni privremeno organizuju u timove zbog realizacije odredjenih projekata i međusobno komuniciraju na nivou timova, projekata i pojedinaca. Dakle, svuda gde je potreban jednostavan, pregledan, centralizovan sistem komunikacije i razmene dokumenata ili projekata na kojima u istom trenutku radi više ljudi, kao i tamo gde je menadžmentu potrebno da u kratkom roku dobije informacije o tome dokle se stiglo u realizaciji projekata. U kombinaciji sa DATABASE paketom, čini izuzetno moćnu alatku za kreiranje vrlo kompleksnih izveštaja i evidencija.
Zašto COLLABORATION paket?
Zato što u današnjim uslovima uspešnost nekog posla ili projekta u velikoj meri zavisi od brzine kojom ga je moguće pripremiti i realizovati. Vreme je novac, a kašnjenje u realizaciji i nemogućnost da se odreaguje u pravom trenutku, sve su češće uzroci neuspeha.
COLLABORATION paket, treba da omogući efikasnu razmenu ideja, informacija i dokumenata u realnom vremenu uz mogućnost da svim poverljivim informacijama pristupaju samo oni kojima su namenjene. Na taj način se štedi dragoceno vreme i komunikacija čini bržom i efikasnijom. Posebno u slučajevima kada u njoj učestvuje više ljudi ili timova.
Šta čini COLLABORATION paket?
Osnovu za COLLABORATION paket čine Microsoft Office Share Point Server na serverskoj i Microsoft Office 2007 Sistem sa InfoPath-om na klijentskoj strani. Paket čine konsalting, instalacija, kreiranje potrebne infrastrukture, dizajn i inicijalno kreiranje prava pristupa portalu. Sam sadržaj portala i kasnija prava pristupa kreiraju sami korisnici na osnovu njihovih potreba.
Proizvodi:
 • DESK DS3xxx ili DS5xxx Intel Dual/Quad Core Xeon Server
 • DESK NAS Storage Intel INSS4000E
 • DESK računari iz “B” (Business) serije
 • Microsoft Windows Server 2008 ili Microsoft Small Business Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft Office Share Point Server 2007
 • Microsoft Windows XP Professional ili Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Office 2007
Usluge:
 • Konsalting i priprema potrebne hardverske i softverske infrastrukture koja može, a ne mora uključivati neki od prethodno navedenih paketa.
 • Instalacija i konfigurisanje Microsoft Office Share Point Servera 2007
 • Kreiranje potrebnih portala
 • Konfigurisanje Microsoft SQL Servera

Šta je WEB paket i kome je namenjen?
WEB paket je skup proizvoda i usluga koji preduzeću treba da omogući da se na najbolji način predstavi milionima korisnika Interneta i obezbedi platformu za druge korisne servise i usluge koje Internet omogućava, od kojih je svakako najvažnija On-Line trgovina (B2B i B2C)
Zašto WEB paket?
Zato što je Internet postao nezaobilazno sredstvo za pronalaženje informacija i kupovinu. Ako vaše preduzeće ne postoji na Internetu, velika je verovatnoća da uskoro neće postojati ni van njega. Kupci jednostavno neće znati da postojite. Ako vas još uvek nema na Internetu, znajte da ni to što ćete se samo “pojaviti” na njemu, više nije dovoljno. Sada je još važnije na koji će te se način predstaviti potencijalnim kupcima, šta je to što će te im ponuditi od sadržaja i na koji način ćete sve to upakovati.

Šta čini WEB paket?
WEB paket objedinjuje čitav niz usluga, od konsaltinga i projektovanja, preko web dizajna i programiranja, do postavljanja i održavanja vaše web prezentacije. Softverski alati koji će biti primenjivani kao i vrsta i veličina našeg angažmana, zavise od vaših potreba, i prilagođavaju se zajedničkom interesu, a to je atraktivna, zanimljiva, informativna i inspirativna web prezentacija koja će naterati posetioce ne samo da je posete ponovo, već i postanu korisnici vaših usluga ili proizvoda.
 

Šta je B2B:C paket i kome je namenjen?
B2B:C je skraćenica od „Business to Business/Consumer“, a zapravo je paket koji je namenjen svima onima koji svoje proizvode žele da ponude i prodaju putem Interneta. Bez obzira da li su potencijalni korisnici proizvoda i usluga firme ili fizička lica, da li se neko bavi veleprodajom, maloprodajom, tek želi da pokrene prodaju ili ima želju da prodaje samo putem Interneta, ovaj paket će mu omogućiti da svoje proizvode, usluge ili ideje, predstavi i ponudi potencijalnim kupcima na najbolji način, i istovremeno im omogući da ih poruče i plate sedeći u svojoj kancelariji ili kod kuće.
Zašto B2B:C paket?
Zato što je Internet trgovina najefikasniji način da se proizvodi ponude i prodaju velikom broju korisnika. Zato što za Internet prodavnicu nisu potrebni veliki magacini, maloprodajni objekti na atraktivnim lokacijama, veliki kancelarijiski prostor i puno angažovanih ljudi. Zato što se na taj način štedi vreme i postupak kupovine skraćuje na svega nekoliko poteza mišem. Zato što se na Internet može stavite neograničen broj proizvoda i informacija o njima. Na kraju, zato što je dovoljno da neko ima server, pristup brzom Internetu, interesantne proizvode i, naravno, „DESK B2:C“ paket.
Šta čini B2B:C paket?
Da bi ovaj paket bio instaliran, potrebna je osnova koju čine „Basic“, „Security“, Database“ i „Web“ paket. Naravno, ukoliko u preduzeću već postoji potrebna infrastruktura i već instalirane neke od potrebnih aplikacija ili rešenja, mi ćemo instalirati i konfigurisati samo one koje su potrebne da bi Internet trgovina bila moguća. U paket ulaze konsalting, potreban hardver, softverska rešenja bazirana na Microsoft tehnologijama, kao i sertifikati za bezbednu Internet trgovinu i elektronsko plaćanje.

Šta je NAV:EX paket i kome je namenjen?
NAV:EX predstavlja integrisanu poslovnu aplikaciju za mala i srednja preduzeća kao i odeljenja velikih preduzeća. Osnova za ovaj paket je Microsoft NAV Express kao deo Microsoft Dynamics NAV rešenja koje je posebno namenjeno malim preduzećima u Srbiji jer sadrži, u predefinisanom obliku, najvažnije module za upravljanje preduzećem (finansije, magacin, prodaja, marketing) i pri tom je i jezički i zakonodavno prilagođeno srpskom tržištu.
Ovo savremeno ERP (Enterprise Resource Planning) rešenje omogućava brzo i jednostavno planiranje i izvršavanje poslovnih procesa i namenjeno je svima onima koji žele da optimizuju radne procese u svom preduzeću, nude inovativne proizvode i usluge, razvijaju i jačaju profitabilne odnose sa korisnicima, unaprede rad i smanje troškove i izgrade stabilne veze sa partnerima i dobavljačima.
Zašto NAV:EX paket?
 • Zato što iza njega stoji Microsoft koji NAV sistem razvija isključivo za potrebe malih i srednjih preduzeća.
 • Zato što je ovo rešenje potpuno integrisano sa dobro poznatim Microsoft Office paketom, što saradnju ovih softvera čini mnogo lakšim.
 • Zato što je za implementaciju, puštanje u rad i obuku zaposlenih potrebno svega petnestak radnih dana, što znatno smanjuje troškove i osigurava efikasnost.
 • Zato što je prati kvalitetna tehnička podrška i redovno ažuriranje softvera.
 • Zato što se integriše u jednu celinu i automatizuje sve pojedinačne poslovne procese i informacije i tako omogućava bolji i brži uvid u sve segmente poslovanja.
 • Zato što se unos podataka vrši samo jednom, što redukuje greške i nekozistentnost podataka, a takođe omogućava zaposlenima da se u potpunosti koncentrišu na poslove koji direktno donose profit.
 • Zato što su informacije dostpune u realnom vremenu, odslikavaju realno stanje i standardizovani su na nivou cele organizacije.
 • Zato što omogućava brz i jednostavan pristup neophodnim informacijama i nudi veliki broj analiza i preciznih izveštaja što je preduslov za donošenje pravovremenih i pravih poslovnih odluka.
 • Zato što osigurava efikasno praćenje i kontrolu na svim nivoima što omogućava optimizaciju radnih mesta, smanjenje troškova i povećanje dobiti.
 • Zato što omogućava brz odgovor i zadovoljenje kompleksnih zahteva klijenata/tržišta i pojednostavljuje ulaz na regionalno i svetsko tržište.

Šta čini NAV:EX paket?
Ceo postupak uvođenja NAV:EX paketa, počinje „snimanjem“ stanja koji za cilj ima sagledavanje potreba korisnika i načina na koji se trenutno obavljaju poslovni procesi.
Zatim se zajednički procenjuje da li je NAV Express rešenje koje zaista odgovara potrebama korisnika i u kojoj meri je potrebno prilagoditi postojeće poslovne procese kako bi oni bili u skladu sa zahtevima koje ima NAV Express.
Ukoliko se ustanovi da je NAV Express odgovarajuće rešenje pristupa se instalaciji prekonfigurisanih modula.

Prekonfigurisani moduli su:
Finansije
 • Glavna knjiga
 • Analitike konta
 • Banke
 • Osnovna sredstva
 • PDV
 • Dimenzije
Kupci i prodaja
 • Kupci
 • Cenovnici
 • Rabati
 • Porudžbine
 • Fakture
Marketing (CRM)
 • Kontakti
 • Zaduženja
 • Outlook zaduženja
Dobavljači i nabavka
 • Dobavljači
 • Porudžbine
 • Trebovanja
 • Kontrola faktura
Upravljanje magacinskim poslovanjem
 • Artikli
 • Višestruke lokacije artikala
 • Premeštanje artikala
 • Ponovno planiranje
 • Zalihe
 • Obračun zaliha
 • Direktni troškovi
Planiranje resursa izveštaji
 • PDV knjige
 • Bilans stanja/uspeha
Lokalni moduli
 • Plate
 • Sitan inventar
 • Elektronski platni promet
Nakon instalacije modula, sledi obuka zaposlenih za korišćenje ERPa u trajanju od 9 radnih časova.

Šta je DVS:S paket i kome je namenjen?
DVSS je sistem video nadzora zasnovan na mrežnim (IP) kamerama i predstavlja jedno od najkvalitetnijih i najmodernijih rešenja za video nadzor koja su dostupna tržištu. Namenjen je svima onima koji već poseduju klasičnu mrežnu infrastrukturu, a imaju potrebe za efikasnim nadzorom jedne ili više lokacija i pristupom “live” snimcima sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog računara koji poseduje Internet pretraživač i povezan je na Internet.
Zašto DVS:S paket?
Zato što je video nadzor u integrisanom mrežnom okruženju servis koji daje novi kvalitet i pruža nove mogućnosti, ne samo u oblasti sigurnosti poslovanja već i u svakodnevnom životu. Mrežne kamere su sa novim karaktersitikama baziranim na IP protokolu već doprinele brzom prelasku iz sveta analognog u svet digitalnog signala i zato smo za partnera odabrali švedsku kompaniju AXIS koja je globalni lider na tržištu digitalnih mrežnih video proizvoda. Axis razvija mrežna rešenja od 1984. godine, a od 1996. se specijalizovao za mrežna video rešenja i do sada ima preko 4 miliona instaliranih mrežnih proizvoda i preko milion isporučenih mrežnih kamera.
Zašto se predeliti ili bar razmisliti o ulaganju baš u mrežne (IP), a ne analogne kamere?
Zato što IP sistem osigurava:
 • Veću skalabilnost – budući da je mogće dodavati kamere i pojedinačno. Kod analognih sistema mogue je dodavati u sistem samo 4, 9, 16 ili 25 kamera.
 • Veću fleksibilnost – jer se može koristiti već postavljana mrežna infrastruktura, a u slučaju potrebe da se kamera pomera, potrebno je obezbediti samo mrežni priključak.
 • Bolji kvalitet slike – jer za razliku od analognih sistema, podržava i rezoluciju od jednog megapixela. Analogni sistemi su ograničeni na 0,4 megapixela.
 • Veću isplativost – Jer cene IT opreme padaju mnogo brže od cena analogne opreme i jer se serveri koji se normalno koriste u IP sistemima imaju bolje garantne i servisne uslove od DVR-ova koji se koriste kod analognih sistema.
 • Veću efikasnost – Jer se IP sistem može podešavati i servisirati sa udaljene lokacije.

Zašto da nama prepustite brigu o integraciji vašeg informacionog sistema i njegovom održavanju?
Uvođenje savremenih tehnoloških rešenja uvek predstavlja i nove poslovne rizike. Ono često zahteva uspostavljanje novih organizacionih celina, otpuštanje postojećih ili zapošljavanje novih, skupih ljudskih resursa, povećanje operativnih troškova poslovanja, smanjenje operativnih marži, poskupljenje cena proizvoda, a brzo zastarevanje tehnologija traži uvek nove i veće investicije.
Da li ste spremni da toliki rizik preuzmete na sebe, i da li ste sigurni da ćeti sami umeti da izaberete i implementirate tehnologiju koja najviše odgovara vašim trenutnim i budućim potrebama?
DESK već 10 godina savetuje, implementira, edukuje i brine o informacionim sistemima. Razumemo potrebe, imamo znanje i ljude i usmereni smo ka rešenju koje je bazirno na prihvaćenim svetskim standardima kvaliteta kao što je ISO 9001:2000. Konstantno i sistematski ulažemo u znanje svojih kadrova, sertifikaciju svojih ljudi i proizvoda i posedujemo najviši nivo partnerstva sa nekim od najvažnijih svetskih IT kompanija kakve su Microsoft, Intel i Cisco.
Zato, usmerite vaše ključne resurse, vreme i sredstva na razvoj i širenje sopstvenog biznisa.
Kao i mi, bavite se onim u čemu ste Vi najbolji.
Integracija informacionih sistema
RSS • Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd • Pozovite 011 32 92 140 • Pošaljite e-mail: prodaja@desk.rs
Listamo se na portalu ShopMania u kategoriji Računari