Skip Navigation Links

Da li je vašem malom preduzeću potreban server?
 
Ukoliko ste vlasnik malog preduzeća sa više računara, vreme je da razmotrite investiciju u server. Vaši podaci će na serveru biti sigurni i organizovani, a vi ćete moći da vodite preduzeće efikasnije i profesionalnije. Server će biti vaše centralno rešenje za e-mail, vezu sa internetom, interni Web sajt, pristup podacima sa udaljenih lokacija i mobilnih uređaja, deljenje fajlova i štampača, backup i restore podataka... i mnogo više od toga. 
Kada je vreme?
 
Ako ne znate da li je vreme da nabavite prvi server, evo nekoliko pitanja koja će pomoći.
 • Da li koristite više od jednog računara u preduzeću? Ako koristite, onda je vreme da nabavite server. Čuvanjem i organizovanjem podataka na jednoj centraloj lokaciji, moćićete im brže prisutpati i jednostavnije ih deliti sa drugima, a time i upravljati poslovnim informacijama efikasnije.
   
 • Da li imate radnike koji su mobilni ili puno putuju? Preduzuće koje ima mobilnu radnu snagu, definitivno ima potrebu za serverom. Server će omogućiti zaposlenima da se konektuju na mrežu preduzeća i pristupaju informacijama i resursima gde god se nalazili.
   
 • Da li vaši zaposleni dele dokumente između više računara? Ako je tako, postoji ozbiljan rizik da se važni podaci zagube ili da ba kraju imate više verzija nekog važnog dokumenta. Server će omogućiti da se podaci i važna dokumenta čuvaju i organizuju na centralnoj lokaciji, čime je osiguran konstantan pristup onome što vam je potrebno, onda kada vam je potreban.
   
 • Da li važni podaci ili fajlovi mogu biti zamenjeni? Server će čuvati fajlove od gubitka tako što ćete moći jednostavno da ih backupujete, i onda ih vratite ukoliko budu slučajno obrisani ili zagubljeni. Tako nikad nećete morati da brinete o pokvarnom „hard disku“ i ponovnoj insalaciji sistema. 
   
Zašto je baš sada vreme da investirate u server?
 
Zato što:
 • Server omogućava vašim zaposlenim da dele softverske alate i pristupe kompanijiskoj bazi podatka bilo u samom preduzeću, bilo sa udaljene lokacije. Kako vaš posao bude rastao, moći ćete bolje da upravljate dodatnim računarima i softverskim aplikacijama, kao i da kontrolišete pristup određenim informacijama
   
 • Možete da onemogućite pristup osetljivim informacijama, kao što su finsnsijske ili lične informacije, tako što će te ih smestiti daleko od znatiželjnih očiju. On će vam takođe omogućiti da bolje upravljate zaštitom od virusa, posebno ako imate mobilne zaposlene.
   
 • Server omogućava lako dodavanje novih platformi i rešenja, kao što su CRM softver (softver za upravljanje kontaktima sa klijentima) ili računovodstveni program. Ta rešenja će vam omogućiti da lakše zakazujete sastanke, delite informacije i upravljate odnosima sa klijentima i dobavljačima. Ona će omogućiti vašim zaposlenima da automatski šalju mailove ili faksove grupama ljudi i organizuju kontakte i podatke o kupcima na jednom mestu. 
   
Tower ili Rack?

Možete birati između sledeća dva tipa servera:
 1. Tower – je osnovni tip servera na tržištu. On košta i zauzima mesta gotovo kao prosečan desktop računar. Malim preduzećima, bez mogućnosti da obezbede posebnu sobu za server bi verovatno bilo najbolje da se opreme ovom vrstom servera.
   
 2. Rack – Ovi serveri se ređaju u poseban serverski orman, slično kao što se CD-ovi slažu u nosače CD-ova. Ovo je opcija koja štedi prostor, ali više odgovara preduzećima koja imaju računski centar i traže način da maksimijuju raspoloživ prostor u njemu. Ovaj tip servera više odgovara malim preduzećima koja imaju složeniju infrastrukturu i dovoljno prostora za serverski orman ili preduzećima koja imaju više od jednog servera.
 
 
Odakle krenuti?
Da li imate otvoren nalog? Ako nemate unesite ovde Vaše podatke  i počnite sa nabavkom. Dobrodošli!
Desk novosti  RSS • Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd • Pozovite 011 32 92 140 • Pošaljite faks 011 32 92 750. Pošaljite e-mail: podrska@desk.rs
Listamo se na portalu ShopMania u kategoriji Računari