Vaša korpa je trenutno prazna
Imate pitanja? Ili želite da poručite telefonom? Pozovite na: 011 32 92 140
Skip Navigation Links

 

Sistemi količinskog licenciranja softvera: 

 

 

ŠTA JE LICENCA?

Licenca je ugovor između proizvođača softvera koji je autorskim pravom zaštitio svoj proizvod (softver) i organizacije ili osobe koja koristi softver. Licence se uobičajeno nabavljaju kroz neki od Microsoft-ovih programa za licenciranje. Najčešći kupci licenci su korisnici sa većim brojem računara. Licence dolaze u posebnom pakovanju koje sadrži jasnu oznaku vrste proizvoda i broja licenci kao i obavezni EULA. Microsoft ima posebnu web lokaciju koja služi korisnicima za praćenje i evidenciju licenci koje su kupili.

 

OLP (Open Licence Program)

Microsoft-ov program za licenciranje korisnika sa manjim i srednjim brojem računara. U program se mogu uključiti svi korisnici koji kupuju bar 5 licenci bilo kog Microsoft proizvoda. Licence se kupuju u trajno vlasništvo a isporučuju se u formi OLP ugovora koji glasi na ime korisnika. Ugovor traje dve godine, i u tom periodu omogućava korisniku kupovinu dodatnih licenci po istom nivou cena po kojima je sporazum sklopljen i ostvarena prva porudžbina. Instalacioni medij se nabavlja zasebno, a softver se može downloadovati i sa Microsoft VLSC web sajta, kome korisnik dobija pristup nakon što ugovor postane aktivan. Na istom sajtu, korisnik može pronaći instalacione ključeve za sve licence koje su pokrivene ugovorom, a može i odštamapati ugovor.

Najveća prednost nabavke putom OLP Ugovora su značajan popust u odnosu na FPP licence, elektronska evidencija i lako praćenje licenci i to što licence nisu vezane za računar.

 

Od 2009-e godine, kroz OLP je moguće nabaviti i operativne sisteme, i to isključivo za potrebu legalizacije postojećih računara. U pitanju je licenca za Microsoft Windows 7 Professional GGW, koja korisniku daje downgrade pravo i na korišćenje predhodnih „professional“ operativnih sistema (Windows Vista Business ili XP Pro).

   

 

OPEN  VALUE

 

Ukoliko imate nekoliko ugovora o licenciranju, ili istovremeno imate Volume, Retail i OEM licence, onda znate da praćenje licenci nije jednostavan posao. Sa Microsoft Open Value programom licenciranja, svi Vaši Microsoft licencirani proizvodi mogu biti pokriveni jednim licencnim ugovorom. Ukoliko platite godišnju nadoknadu, koja se zasniva na broju kvalifikovanih desktop računara, možete koristiti bilo koju verziju licenciranog proizvoda, na bilo kom računaru.

 

Pojednostavljeno praćenje licenci


Open Value olakšava praćenje licenci i obezbeđuje da je Vaš softver u svakom trentku licenciran na pravi način.

·         Jedan ugovor za sve Microsoft licencirane proizvode u Vašoj organizaciji, uključujući i filijale u drugim državama.

·         Upgrade u bilo kom trenutku- nema potrebe za praćenjem verzija ili otvaranjem novih ugovora.

·         Prebacivanje novih OEM licenci na objedinjeni ugovor kupovinom Software Assurance za te licence.

Preuzimanje kontrole nad upgrade ciklusom

Vaša softverska infrastruktura može biti mnogo sigurnija i jednostavnija za podršku ukoliko se standardizuje i održava se u okviru standarda.

·         Prava na upgrade su uključena u godišnju nadoknadu.

·         Možete izvršiti upgrade softvera u čitavoj kompaniji, a da pri tom ostanete u okviru planiranog budžeta.

 

Upravljanje troškovima vezanim za softver

Uz Open Value IT budžetom se može upravljati i planirati sa mnogo više sigurnosti.

·         Uz odloženo plaćanje, možete imati licence koje vam trebaju, onda kada vam trebaju.

·         Plaćanje na godišnjem nivou olakšava proces budžetiranja.

·         Licenciranje za čitavu kompaniju omogućava dodatnih 10-28% uštede.

 

Uslov za ulazak Open Value program licenciranja je minimum 5 računara sa legalnim WIN operativnim sistemom. Ovaj ugovor traje 3 godine, pri čemu se plaćanje vrši jednom godišnje u toku trajanja ugovora, a u ugovor je uključen i Software Assurance.


Open Value podrazumeva tri načina licenciranja:

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1.       Open Value Subscription - Odnosi se na iznajmljivanje licenci na nivou kompanije, što praktično znači da su ugovorom pokriveni svi računari koje firma poseduje. Broj računara za koji je ugovor potpisan, moguće je promeniti, ali broj računara nakon izmene mora i dalje biti veći od 5 i ne sme biti veći od duplog broja računara iz ugovora. Uz ovaj program moguće je kupovati i dodatne proizvode po cenama koje su zagarantovane u momentu kada je potpisan ugovor.

Po isteku ugovora, moguće je:
- produžiti ugovor na još 3 godine
- otkupiti licence sa poslednjom verzijom u tom trenutku ( 1.75 x vrednost poslednje rate)
- raskinuti ugovor

 

2.       Open Value Company Wide – Odnosi se na kupovinu trajnih licenci na nivou kompanije. Na kraju ugovora dobijaju se licence sa poslednjom verzijom u tom trenutku kao trajno vlasništvu.
Po isteku ugovora, moguće je:
- produžiti ugovor na još 3 godine (po novim uslovima)
- otvoriti novi ugovor samo za Software Assurance u roku od 30 dana od isteka prethodnog ugovora

 

3.       Open Value Non-Company Wide – Odnosi se na kupovinu trajnih licenci. Ovaj program nije na nivou kompanije, ali je za ulazak ipak neophodno imati minimum 5 računara koji već imaju legalan WIN operativni sistem. Na kraju ugovora dobijaju se licence sa poslednjom verzijom u tom trenutku kao trajno vlasništvo.

Po isteku ugovora, moguće je:
- produžiti ugovor na još 3 godine (po novim uslovima)
- otvoriti novi ugovor samo

  

OVS (Open Value Subscription)

  

 

Microsoft Open Value Subscription (OVS) je Microsoftov program trogodišnjeg iznajmljivanja licenci za korišćenje softvera na svim kvalifikovanim računarima u preduzećima koja raspolažu sa najmanje 5 računara.

Program OVS donosi kompletno rešenje, jer uključuje sledeće komponente:

 

Operativni sistem Microsoft Windows Professional Upgrade

Microsoft Office Professional Plus

Microsoft Office Enterprise

Microsoft Core CAL

Microsoft Enterprise CAL

Microsoft Small Business Server CAL

i dodante proizvode: Servere, razvojne alate, aplikacije…

 

Licence za navedene proizvode se mogu poručiti pojedinačno ili kao celina uz popust od 5% na cene komponenti pojedinačno. Prilikom zaključivanja novog ugovora moguće je mešanje platformskih komponenti (Windows Upgrade, Office, CAL Suite), takođe moguće je i dodavanje platformskog (Enterprise) proizvoda koji nije inicijalno bio uključen u OV ugovor.

 

Ono što treba naglasiti je da bez obzira na to da li uzimate odvojene komponente ili celu platformu, licence morate uzeti za sve kvalifikovane računare koji ulaze u OVS ugovor. Definicija "kvalifikovani desktop računar" se odnisi na personalni računar koji ispunjava minimalne tehničke specifikacije za korišćenje bilo kog proizvoda. Kvalifikovani desktop računari nisu (1) serveri, (2) računari namenjeni za korišćenje isključivo namenskog poslovnog softvera ili (3) uređaji koji koriste ugrađene operativne sisteme.

Zavisno od broja desktop računara, program je podeljen na dva nivoa cena: OLV NL za preduzeća koja imaju od 5 do 249 računara i OLV C za preduzeća sa 250 i više računara. Razlika u ceni između navedenih novoa je ~2%.

Potpisivanjem OVS ugovora stičete pravo korišćenja najnovije verzije softvera koji ste odabrali ili, po licencnom pravu “Downgrade”, pravo korišćenja i predhodnih verzija ukoliko poslovni proces to zahteva. Ugovor o iznajmljivanju licenci zaključujete na tri godine. Izabrani softver je dostupan na svim jezicima, a Licenca All Languages uključujući i srpske verzije za osnovne komponente OVS-a, Windows i Office. Program OVS uključuje Software Assurance, podršku preko telefona i na sajtu, koju drugi programi licenciranja ne uključuju. Moguć je, naravno, dogovor i o drugim vidovima Microsoftove tehničke pomoći na različitim nivoima.

Na svim kompjuterima koje ćete nabaviti do kraja godine u kojoj ste zaključili ugovor o zakupu licenci možete legalno da koristite sve programe za koje ste zaključili ugovor. Početkom svake nove godišnjice plaćate zakupninu za licence zavisno od trenutnog (novog) broja kompjutera. Broj dodatih kompjutera u pojedinoj godini ne sme da bude dvostruko veći od broja kompjutera u prethodnoj godini. Ovde skrećemo pažnju na to da u ovom slučaju na kupljene računare u toku godine nemate dodatne troškove, a imate pravo na korišćenje softvera koji je u okviru OVS-a na njima. Ove računare prijavljujete tek u narednoj godini.

POSLE tri godine, kada istekne ugovor o zakupu, imate tri mogućnosti:

 

-  da novim ugovorom produžite zakup softvera

-  da sa kompjutera uklonite programsku opremu iz OVS ugovora

-  da otkupite licence za trajno korišćenje (za iznos 1,75 puta veći od cene godišnje rate koja važi u trenutku otkupa)

 

Nova verzija ugovora omogućava i produženje ugovora na dodatne 3 godine, ukoliko vrsta proizvoda, tip ugovora i broj ugovora ostaje isti, čime se izbegava potpisivanje novog ugovora. Ovo produženje ugovora se može izvršiti samo jednom, pri čemu zaštita cene iz prethodnog ugovora ne važi na dodatne 3 godine.

Kao što ste mogli da primetite u OVS program je uključena stavka Windows Upgrade. To znači da je za ovaj proizvod neophodna podloga u vidu legalnog operativnog sistema. Danas se ova podloga obezbeđuje kroz kupovinu operativnog sistema u OEM varijanti uz nov računar ili GGK licence za legalizaciju računara koji su u upotrebi, pri čemu treba voditi računa o još jednoj pogodnosti prilikom zaključenja OVS ugovora a to je Up-to-Date popust. Radi se o popustu na komponentu OVS-a, u visini od 50% za prvu godinu, u slučaju da je podloga jednaka ili starija jednu verziju od trenutno aktuelne verzije softvera. Na primer ako je podloga Windows 2000 Pro, tada korisnik nema pravo na Up-to-Date, ali ako korisnik za podlogu poseduje Windows XP Pro ili novi računar sa Windows Vista Business, popust se obračunava.

Osnovne koristi OVS ugovora:

 

Raspoređeno plaćanje u više godišnjih rata (svojevrsno kreditiranje) 

Dobijanje najnovijih verzija softvera u toku trajanja OVS ugovora

Standardizacija softverske platforme na nivou cele firme korišćenjem novih ili starih verzija softvera (Downgrade).

Kupovinom na ovaj način softver ne vezujete za računare u firmi, već za firmu, pa time možete i vršiti neograničen broj reinstalacija, obnavljanja hardvera,premeštanja sa jednih na druge računare itd. Suprotno od toga recimo OEM softver se pri instalaciji veže za tačno određeni računar: lepljenjem COA (Certificate of Authenticity) nalepnice na šasiju računara i aktivacijom licence, kada se na osnovu konfiguracije računara i određenog operativnog sistema oformljuje jedinstven aktivacioni broj koji ne može biti odvojen od računara.

-  Software Assurance pogodnosti

 

Posebno treba naglasiti da OVS korisnici osim samog softvera, u okviru Software Assurance programa, od kompanije Microsoft i firme DESK dobijaju dodatne prednosti, kao što su: konsultacije sa partnerom, stalna komunikacija i briga o klijentovoj zaštiti, klijentski skupovi itd.

 

Kompletan spisak svih dodatnih pogodnosti možete pogledati na Microsoft sajtu na sledećoj strani. 

 

 

SA (SOFTWARE ASSURANCE)

 

Software Assurance (SA) predstavlja paket koji čine različiti benefiti, od kojih svaki ima za cilj povećenja vrednosti koju korisnik dobija uz kupljene licenceje.

Od prava koje obezbeđuje korisniku legalno korišćenje najnovijih verzija proizvoda za koje je SA kupljen za vreme trajanja ugovora, preko korišćenja specijalne verzije Windows 7 Enterprise, olakšanog desktop menadžmenta uz pomoć MDOP, Step-Up licenciranja i čitavog niza benefita iz oblasti podrške i treninga zapolsnih od kojih su najvažniji 24 x 7 telefonska podrška, online treninzi za zaposlene, „Home Use“ program i drugi.

 

Više o svim benefitima koje pokriva SA, možete videte na sledećem linku

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx

 

 

 

 

Odakle krenuti?
Da li imate otvoren nalog? Ako nemate unesite ovde Vaše podatke  i počnite sa nabavkom. Dobrodošli!
Desk novosti  RSS • Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd • Pozovite 011 32 92 140 • Pošaljite faks 011 32 92 750. Pošaljite e-mail: podrska@desk.rs
Listamo se na portalu ShopMania u kategoriji Računari